20. 12. 2019.

Sistem za hlađenje

Kako bi izašli u susret zahtevima kupaca i neometano vršili isporuku betona i u najvrelijim delovima dana, Lafarge fabrika betona na lokaciji Makiš, investirala je u novu opremu, i u ponudi ima novu uslugu: hlađenje svežeg betona pri povišenim temperaturama.

Prema pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton BAB 87, dozvoljena temperature betona mora da se kreće između 5 i 30 stepeni, kako bi sam beton mogao da ispuni zahtevane performanse.

U saradanji sa kompanijama Karin Komerc MD i Messer Tehnogas, koje su osmislile tehnologiju i instalirale opremu, od 1. avgusta Lafarge fabrika betona na lokaciji Makiš ima mogućnost da svojim kupcima ponudi hlađeni beton.

Sauter sistem za grejanje betona (sl.1); Sistem za hladjenje betona tečnim azotom (sl.2);

Sistem za hladjenje je baziran na automatskom i strogo kontrolisanom doziranju tečnog azota za hlađenje sveže betonske mase u betonskoj mešalici, koji se ubrizgava preko specijalno dizajniranih mlaznica. Ovakav način hladjenja betona postiže najveću efikasnost jer se hladi ukupna masa svežeg betona. Tečni azot prilikom doziranja prelazi u gasno stanje i spušta temperaturu betona na željenu, koja je prethodno zadata od strane tehnologa. Pošto je medijum za hlađenje gas koji nema sadržaj vlage, samim tim nema uticaj na kvalitet betona.

Uslugom hlađenja betona, uz uslugu grejanja betona u zimskim uslovima, Lafarge je pored dokazane brige o bezbednosti, zaokružio mogućnost isporuke betona u svim vremenskim uslovima i kupcima obezbedio dostupnost kvalitetnog betona u svakom trenutku, poštujući zahtevanu dinamiku projekata.