Beobond C30

HIDRAULIČNA VEZIVA – Proizvodi za stabilizaciju i modifikaciju materijala u putogradnji

Izgled nekategorisanog puta nakon kišnog perioda, pre i posle stabilizacije Beobond-om C30

BEOBOND C30 – cementno-krečno hidraulično vezivo za puteve poslednje generacije, projektovano je za stabilizaciju i modifikaciju tla kod kojih je procenat vlažnosti i sadržaj glinovitih čestica veoma visok. Upotrebom BEOBOND C30 veziva povišena vlažnost tla smanjuje se na optimalu, dok se plastičnost i bubrenje izazvano visokim sadržajem glinovitih čestica redukuje na minimalne vrednosti, odnosno neutrališe.

Korišćenjem veziva BEOBOND C30 omogućava se izvođenje radova u nepovoljnim vremenskim uslovima (nakon kišnog perioda, topljenja snega) kao i korišćenje materijala koji svojim karakteristikama ne ispunjavaju zahteve projekta (materijali niskih vrednosti CBR-a, visoke plastičnosti i bubrenja).

BEOBOND C30 karakteriše:

  • Ujednačen kvalitet dobijen potpuno automatizovanim postupkom proizvodnje.
  • Specifičan sastav koji svaki tip zemljišta transformiše u odličnu osnovu za izradu konstrukcija u oblasti niskogradnje (kombinacija elektrofilterskog pepela i cementnog klinkera doprinose povećanju nosivosti tretiranih materijala dok je negašeni kreč zaslužan za upijanje vode)
  • Smanjen uticaj na životnu sredinu – kontrolisanom proizvodnjom veziva emisije CO₂ se po toni proizvedenog materijala umanjuju do 25% u poređenju sa proizvodnjom iste količine cementa koji se uobičajeno koristi za stabilizaciju, što ovaj proizvod svrstava u grupu ekološki prihvatljivih tzv. zelenih materijala.

Tehnička dokumentacija

Kontakt

Uroš MAKSIMOVIĆ
+381 63 597 398
uros.maksimovic@lafarge.com