20. 12. 2019.

Odbrambeni nasipi-novi tržišni segment u prodaji HRB

Upotreba hidrauličnog veziva BeoSol najčešće se vezuje za infrastrukturne objekte niskogradnje poput saobraćajnica višeg i nižeg ranga, pristupnih puteva, platoa itd. Lafarge Srbija, u ovom segmentu prodaje, proširuje tržišni udeo i na hidrotehničke objekte, odnosno odbrambene nasipe uz reke.

U saradnji sa „Svetskom bankom“, koja je ujedno i finansijer ovakvih projekata, ostvarena je saradnja na projektu „Rekonstrukcija krune nasipa kod graničnog prelaza Bogojevo“ gde je Lafarge tim od rane faze dizajniranja pružio tehničku podršku u vidu kompletnih laboratorijskih ispitivanja, proračuna konstrukcije, pa sve do završne faze ugradnje.

Umesto „klasičnog“ rešenja rekonstrukcije sa zamenom materijala, koje je na ovom konkretnom projektu bilo 25% skuplje i značajno teže za izvođenje sa logističke strane, s obzirom da je nasip izdignut 6m od kote terena, Lafarge-ovim rešenjem navedeni projekat od 6,5 km uspešno je završen za manje od mesec dana, što je znatno kraće od krajnjeg roka za izvođenje.

Pre ugradnje završnog sloja asfalta, na zahtev nadzornih organa urađen je test nosivosti stabilizovane konstrukcije, koji je pokazao vrednosti daleko iznad očekivanih.

Uspešnim završetkom projekta u Bogojevu afirmisana su Lafarge rešenja i otvorena vrata za dalju saradnju sa JP „Vode Vojvodine“, ali i sa drugim preduzećima na sličnim projektima.