23. 12. 2020.

Lafarge inovacije za „zelenu“ gradnju: STOP klimatskim promenama

Klimatske promene predstavljaju jedan od najvecih globalnih izazova današnjice. S obzirom na složenost i dalekosežnost efekata promena klime, napori koji se ulažu u njihovo ublažavanje i prevenciju potencijalno najtežih posledica jedan su od prioriteta meunarodne zajednice.

Pariskim sporazumom, usvojenim 2015. na Konferenciji Ujedinjenih nacija, koji su prihvatile sve svetske vlade, predviđeno je postizanje nulte neto emisije gasova sa efektom staklene bašte, pre svega ugljen-dioksida kao najznacajnijeg pokretaca globalnog zagrevanja, sa krajnjim rokom do 2050. godine. Borbu protiv klimatskih promena podržali su i globalni industrijski giganti sa najvecim intenzitetom emisije ugljen-dioksida, svesni odgovornosti i uticaja svojih industrija na ocuvanje životne sredine, koja je na najneposredniji način uslovljena promenama klime.

Industrija cementa aktivno se uključila u inicijative za smanjenje emisije CO2i ograničenje rasta globalnog zagrevanja do najviše 1,5°C u odnosu na period pre industrijske revolucije, čime ce, shodno strucnim predviđanjima, biti sprčene najozbiljnije konsekvence kao efekat klimatskih promena. Holcim, svetski lider u proizvodnji cementa, prva je kompanija iz građevinskog sektora koja se obavezala na nultu neto emisiju, preduzimajući niz znacajnih mera u cilju redukcije CO2, koje su dale veoma ozbiljne i merljive rezultate.

Zadati cilj pociva na usmerenosti Holcim-a ka liderstvu na polju tzv. zelene gradnje uz primenu najsavremenijih rešenja, poput ECOPact-a, „zelenih betona“ i Susteno, vodeceg „cirkularnog cementa“. Istu strategiju na ostvarenju pomenutih ciljeva sprovodi svaka od fabrika Holcim Grupe na lokalnom nivou, razvijajuci paletu svojih proizvoda u pravcu smanjenja emisije CO2, te nudeći inovativna tehnička rešenja usmerena ka minimalizovanju efekata klimatskih promena.

Lafarge Beočinska fabrika cementa, kao deo Holcim Grupe u Srbiji, svoj doprinos borbi protiv klimatskih promena ostvaruje kroz razvoj novih proizvoda, kako cementa tako i betona, kao i promocijom rešenja cirkuralne ekonomije. Pocev od 2005. godine do danas Lafarge BFC beleži smanjenje emisije CO2 od 31%, uz obavezu redukcije za još 15% do 2030. godine.

Shodno navedenoj strategiji kompanija Lafarge BFC je tokom 2019. godine plasirala na tržište novu vrstu cementa CEM II/B-M(S-V)42,5N LH – Cement niske toplote hidratacije. Novi proizvod se isporucuje u rasutom stanju, a pored osnovne primene u stanogradnji, predstavlja idealno rešenje za betoniranje masivnih elemenata sa zahtevom za smanjenim skupljanjem (brane, temelji mostova, temelji stubova za vetroparkove), zatim za betoniranje na visokim temperaturama, za pumpane betone, za kolektore i kanalizacijske sisteme, kao i za betone za farme i silose za bio otpad. Cement CEM II/B-M(S-V)42,5N LH odlikuje se najnižom emisijom CO2 po toni cementa u portfoliu rinfuznih proizvoda Lafarge BFC-a.

Novi cement uspešno se primenjuje u izgradnji B3 bloka u termoelektrani Kostolac i temeljne ploce za silose za odsumporavanje u termoelektrani Obrenovac gde je do sad ugrađeno 50.000 m3 betona. Takođe, za primenu novog tipa Lafarge cementa opredelila se i renomirana firma Azvirt, koja će ga koristiti na projektu „Drumski most preko Save”, na državnom putu Ib reda br. 21 (M-21), kod Šapca, deonica Novi Sad – Ruma – Šabac.

Tokom 2020. godine ekspertski tim Lafarge BFC-a razvija nove, tzv. zelene betone sa niskim sadržajem CO2, cija su ispitivanja još uvek u toku; njihovo predstavljanje tržištu očekuje se naredne godine.

Holcim godinama slovi za pionira u racionalnom upravljanju energijom i prirodnim resursima, kontinuirano smanjujuci emisije CO2 tokom citavog proizvodnog procesa. Na teritoriji Srbije, Lafarge BFC se kategoricki zalaže za održivi razvoj, fokusirajuci se na inovacije prilagođene lokalnim uslovima, što ostaje primarni cilj i ubuduce. Kada se radi o borbi protiv klimatskih promena, odnosno naporima koji se na globalnom ali i pojedinacnim, lokalnim nivoima, ulažu u prevenciju najtežih scenarija, politika kojom se kompanija Lafarge- Holcim vodi podrazumeva da se celoviti i trajni rezultati mogu ostvariti jedino uspostavljanjem ravnoteže između zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i preduzetništva.