20. 05. 2020.

Koridor 11 / završetak deonice Lajkovac-Ljig

Koridor 11, auto put projektovan na relaciji između Beograda i Boljara na jugozapadnoj srpskoj granici, otvara za saobraćaj u narednom periodu još jednu svoju deonicu.

Od planiranih 270km auto-puta završeno je i pušteno u rad 40 km na potezu između Ljiga i Čačka, gde je Lafarge učestovovao u isporuci cementa i betona. Lafarge Srbija je takođe uzeo učešće u izgradnji još dve deonice Koridora 11, Obrenovac – Ub i Lajkovac – Ljig, isporučujući kompletan beton za potrebe pomenutih deonica

Početkom marta 2019. završena je isporuka betona na deonici Lajkovac – Ljig, trećoj od ukupno 11 deonica Koridora na teritoriji Srbije, čija je izgradnja počela 2014. godine. Radove na ovom delu novog auto – puta, dužine 24 km, izvode kineska kompanija China Shandong International i srpski Energoprojekt Niskogradnja, dok je beton isporučivan sa Lafarge mobilnih baza u Dićima i Dudovici.

Radovi na pomenutoj deonici uključivali su izgradnju 4 saobraćajne i 3 zaustavne trake, 9 mostova, 6 nadvožnjaka, saobraćajnu petlju Ljig, tunel Brančić sa 2 tunelske cevi dužine od po 940 m, te regulaciju i izmeštanje rečnih tokova. Ukupna količina isporučenog betona za pomenute radove iznosila je preko 150.000m3. Pored standardnih betona, za potrebe izgradnje tunela Brančić, najdužeg tunela Koridora 11, korišćen je Lafarge Mlazni beton Ultra serije, pogodan za izvođenje podzemnih građevinskih radova, te izgradnju potpornih zidova i svodova tunela a zahvaljujući osobinama koje ga karakterišu – visok nivo čvrstoće, laka ugradnja, dobra duktilnost i ujedno odlično prijanjanje betona na različite podloge, što je potvrđeno i na ovom projektu. Pored Mlaznog betona, na deonici Lajkovac – Ljig korišćen je i Hydromedia drenažni beton, inovativno rešenje za efikasno odvođenje viška vode sa ulica, parkinga, staza i sl. Hydromedia je porozan beton, izuzetne propustljivosti ( preko 300l/min), te predstavlja proizvod koji je pomirio zahteve otpornosti betona, estetike ali i efikasne drenaže.

Izgradnja deonice Lajkovac-Ljig finansirana je iz kredita kineske Eksim banke; ukupna vrednost radova procenjena je na 150 miliona dolara.

Okončanjem radova na delu Koridora 11, trasiranom preko teritorije Srbije (Beograd – Boljare) ostvariće se bolja putna veza prema Crnoj Gori i luci Bar. Novi auto-put omogućiće i bolju povezanost nerazvijenih i devastiranih područja sa razvijenim delovima Srbije, unaprediti razvoj preduzetništva, skratiti vreme putovanja i ujedno povećati i bezbednost u saobraćaju.