Lafarge MojDom krediti

Kredit za kupovinu građevinskog materijala na stovarištima

GRADI, ZAVRŠI ZAPOČETO, RENOVIRAJ

MojDom krediti nemenjeni su za kupovinu građevinskog materijala, pre svega Lafarge proizvoda – cementa, cementnih veziva i betona ali i drugih materijala neophodnih pri građevinskim radovima. Odobravaju se na stovarištima širom Srbije sa kojima kompanija Lafarge ostvaruje saradnju.

Krediti MojDom su bez kamate ili sa minimalnim provizijama, koje se mogu videti u reprezentativnom primeru u dnu stranice. Uslov za odobrenje MojDom kredita je kupovina najmanje 20% Lafarge proizvoda, dok ostatak iznosa može biti utrošen na preostali asortiman sa stovarišta.

Posebnu pogodnost za korisnike MojDom kredita predstavlja pojednostavljena procedura odobrenja – kredit se odobrava na samom stovarištu, bez odlaska u ekspozituru banke. Sama procedura obrade kredita najčešće traje manje od dva sata, uz minimalnu dokumentaciju koju treba obezbediti – predračun, ličnu kartu, zahtev za kredit i administrativnu zabranu, dok najstariji sugrađani prilažu i poslednji penzioni ček. Kuriozitet ove Lafarge & OTP banka ponude predstavlja specifična kategorije klijenata – paušalci i ino penzioneri, koji u uslovima domaćeg tržišta vrlo retko mogu računati na slične olakšice pri kupovini

Lafarge MojDom krediti su:
 • Dinarski krediti
 • Sa fiksnom kamatnom stopom
 • Bez učešća
 • Bez troškova obrade
 • Bez obaveze prenosa zarade
 • Kredit se odobrava direktno na stovarištima, bez odlaska u ekspozituru banke
 • Odobrenje kredita za samo dva sata
 • Period otplate može biti 6, 12, 24, 36 i 48 meseci
 • Krediti sa periodom otplate 6 i 12 meseci su potpuno oslobođeni kamate i troškova odobrenja
 • Krediti se odobravaju u dinarima, u vrednosti do 800.000 dinara, a mesečna rata je ista tokom celog perioda otplate

Za krajnje kupce, koji će u momentu otplate poslednje rate kredita imati od 70 do 75 godina života, krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

 • period otplate kredita je 12 meseci
 • maksimalni iznos kredita je 100.000 dinara
 • domaći penzioneri
 • postoji obaveza plaćanja administrativnih troškova u visini od 2.95%, a koji će biti obračunati i plaćeni u jednakim delovima uz svaku mesečnu ratu.

Neophodna dokumentacija za podnošenje zahteva za kredit:

 • lična karta
 • overena potvrda o visini primanja (za zaposlene)
 • poslednji ček od penzije (za penzionere)

Krediti

Kontakt

Ognjen ČOLIĆ
+381 62 486 717
ognjen.colic@lafarge.com

Reprezentativni primeri za kredit MojDom sa fiksnom kamatnom stopom.

Rok otplate

06/meseci

 • 100,000.00 RSD
 • 0% NKS
 • Naknada za troškove obrade kredita 0%
 • 0% NKS
 • Iznos rate 16,666.67 RSD
 • Ukupan iznos koji klijent vrati 100,000.00 RSD

Rok otplate

12/meseci

 • 100,000.00 RSD
 • 0% NKS
 • Naknada za troškove obrade kredita 0%
 • 0% NKS
 • Iznos rate 8,333.33 RSD
 • Ukupan iznos koji klijent vrati 100,000.00 RSD

Rok otplate

24/meseci

 • 100,000.00 RSD
 • 6% NKS
 • Naknada za troškove obrade kredita 0%
 • 6.26% NKS
 • Iznos rate 4,436.58 RSD
 • Ukupan iznos koji klijent vrati 106,477.88 RSD

Rok otplate

36/meseci

 • 100,000.00 RSD
 • 8.3% NKS
 • Naknada za troškove obrade kredita 0%
 • 8.75% NKS
 • Iznos rate 3,153.57 RSD
 • Ukupan iznos koji klijent vrati 113,528.69 RSD

Rok otplate

48/meseci

 • 100,000.00 RSD
 • 9.3% NKS
 • Naknada za troškove obrade kredita 0%
 • 9.85% NKS
 • Iznos rate 2,509.61 RSD
 • Ukupan iznos koji klijent vrati 120,461.13 RSD

Rok otplate (senior)

12/meseci

 • 100,000.00 RSD
 • 0% NKS
 • Naknada za troškove obrade kredita 2.95%
 • 5.52% NKS
 • Iznos rate 8,579.16 RSD
 • Ukupan iznos koji klijent vrati 102,949.96 RSD