BEOČINSKI PROFI

Cement

Cement, pakovanje od 50kg

Beočinski Profi je cement klase čvrstoće 42,5R* koji omogućava betoniranje na nižim temperaturama, uz veću otpornost betona na dejstvo mraza u odnosu na sve ostale cemente. Preporučuje se za zahtevne betone, od kojih se očekuju karakteristike poput otpornosti na dejstvo mraza, vodonepropusnost, brzo postizanje čvrstoća, kao i za visoke marke betona. Izuzetno brz priraštaj čvrstoća čini cement Beočinski Profi idealnim za industrijsku proizvodnju betonskih elemenata i završnih gotovih maltera

*Oznaka 42,5 predstavlja klasu čvrstoće cementa, dok slova N i R označavaju brzinu kojom beton postiže čvrstoće. Beočinski Profi je cement klase čvrstoće 42,5 sa brzim priraštajem čvrstoća (R).

Za radove na niskim temperaturama
Za industrijsku proizvodnju betonskih elemenata

Preporučuje se za:

  • podzemne radove kod izvođenja temelja objekata
  • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata
  • izvođenje nosivih betonskih konstrukcija poslovnih i industrijskih objekata, kao i stambenih objekata većih gabarita
  • betoniranje na niskim temperaturama (t<5°C)
  • betone kod kojih se zahteva otpornost na dejstvo mraza ili kombinovano dejstvo mraza i soli za odmrzavanje
  • vodonepropusne betone
  • proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu (suvi malteri i lepkovi)

Tehnička Dokumentacija

Kontakt

Ognjen ČOLIĆ
+381 62 486 717
ognjen.colic@lafarge.com