CEM I 42,5R

Cement

Rinfuzni proizvod

Portland cement bez dodatka.

Odlikuje se veoma visokim ranim i krajnjim čvrstoćama. Pogodan je za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata kao i za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu (suvi malteri i lepkovi za keramičke pločice i stiropor).

Sastav:

  • portland-cementni klinker 95-100%
  • gips i mineralna punila 0-5%

Karakteristike cementa:

  • veoma visok nivo i priraštaj čvrstoća
  • kompatibilnost sa hemijskim dodacima (aditivi za beton i za suve maltere)

Preporučuje se za:

  • izradu prefabrikovanih betonskih elemenata
  • proizvodnju betona visokih klasa čvrstoće
  • radove u niskogradnji
  • proizvodnju masa za završne radove u građevinarstvu

Tehnička Dokumentacija

Kontakt

Uglješa MLAĐENOVIĆ
+381 63 680 804
ugljesa.mladjenovic@lafarge.com
 
Branislav JANKOVIĆ
+381 63 522 246
branislav.jankovic@lafarge.com