20. 12. 2019.

120,000 m3 održivog betona za obilaznicu oko Beograda

U središtu kineske inicijative “Pojas i put” za izgradnju puteva u Evropi

Osnovana 1839. godine, beočinska fabrika cementa je najstarija na Balkanu, što znači da je proizvodila i isporučivala cement za mnoge kapitalne projekte u regionu. Međutim, beogradska obilaznica je nešto posebno. Kao jedan od najvećih projekata u Srbiji, povezivaće dva grada, Beograd i Pančevo i predstavljaće srce infrastrukturne mreže autoputa sa direktnim vezom ka mađarskoj, bugarskoj, makedonskoj i hrvatskoj granici. 70 km obilaznice će doprineti smanjenju saobraćajnih gužvi u Beogradu, zagađenju vazduha i poboljšanju bezbednosti u saobraćaju. “Veoma je uzbudljivo biti deo projekta koji će uticati na kvalitet života u našoj prestonici i ubrzati ekonomski razvoj povezivanjem ljudi i dobara,” rekao je Dimitrije Knjeginjić, direktor Lafarge Srbija.

Što je još značajnije, za proizvodnju brendiranih betona Lafarge Ultra serije: Jet i Waterproof, koji se koriste na ovom projektu, upotrebljava se Lafarge CEM II/ A-M (S-L) 42,5R – cement sa održivim svojstvima. Ovaj cement poseduje maksimalni udeo dodataka (ASX), koji predstavlja procenat mineralnih komponenti u cementu, kao što su troska ili leteći pepeo, čime se smanjuje sadržaj klinkera, ugljenično najintenzivnije komponente u cementu. To pokazuje da beočinska fabrika nije samo najstarija u regionu,, već jedna od najboljih u Grupi u pogledu ASX.

Faza B projekta je sada u završnici, s obzirom da se izvode radovi na izgradnji poslednjih 20 km između Ostružnice i Bubanj Potoka, koji su započeti pre godinu dana. Lafarge je potpisao ugovor o isporuci 120.000 m3 betona sa nosiocem projekta, kineskom kompanijom “Power Construction Corporation of China” krajem prošle godine, kao i sa podizvođačkom kompanijom “Azvirt”, našim dugogodišnjim kupcem cementa i betona. Beton će se isporučivati sa dve Lafarge-ove betonske baze, opremljene sistemima za grejanje i hlađenje betona i radom u tri smene , kako bi se zadovoljila dinamika izgradnje osam mostova i četiri tunela. Kako objašnjava Dimitrije: “Naša kompanija je izabrana zbog liste uspešno realizovanih projekata, inovativnih rešenja za infrastrukturu i pouzdanosti.”

Vrednost ovog projekta je oko 207 miliona Evra, sa rokom završetka od 36 meseci. Očekuju se dodatni projekti, budući da je Republika Srbija potpisala memorandum sa Kinom o finansiranju dela C sekcije, završetka obilaznice oko Beograda koja ga povezuje sa Pančevom, mostom preko Dunava. Pratite dalji razvoj događaja!

Više o inicijativi izgradnje putne mreže u Evropi

Obilaznica oko Beograda je još jedan važan deo velikog projekta „Pojas i put“ ,kineske inicijative u izgradnji putne mreže i predstavlja rastući uticaj Kine u Jugoistočnoj Evropi, koji se ogleda prvenstveno u infrastrukturnim i energetskim projektima. Inicijativa izgradnje putne mreže je globalno najveći infrastrukturni projekat kojim se planira oživljavanje starih trgovačkih puteva svile preko zemlje i mora, konačno povezujući 65 zemalja širom Evrope, Afrike i Azije, zemljom i morem.

“Holcim je uspostavio strateško partnerstvo sa glavnim kineskim izvođačem programa „Pojas i put“. Tokom prethodne četiri godine, mi smo njihov prvi međunarodni partner u isporuci cementa i betona, koji učestvuje u preko 40 projekata u Aziji, Africi i Evropi – radeći zajedno sa izuzetnim lokalnim timovima, kao što radimo u Srbiji,” objašnjava Nicolas Swetchine, rukovodilac tržišta infrastrukture i međunarodnog računovodstva.