Lafarge BETON

Beton je veštački kameni materijal dobijen kontrolisanim mešanjem cementa, krupnog i sitnog agregata i vode, sa ili bez prisustva mineralnih i hemijskih dodataka, koji poprima svoja svojstva hidratacijom cementa.

Lafarge Beton ponuda uključuje standardne i inovativne betone.